tisdag, augusti 28, 2007

Strejk!

Nu är det återigen dags för en strejk som berör oerhört många människor som inte vill annat än att läsa det som händer i världen. Det är tidningsutgivarna och Svenska journalistförbundet som vad jag förstår kämpar för högre löner. Givetvis tycker jag att alla har rätt till en skälig lön. Jag tycker också att de som nu prenumererar på de tidningar som berörs av strejken ska bli ersatta för den uteblivna kvalité på tidning som man kan begära av en dagstidning.

Denna strejk kan få förödande konsekvenser för demokratin om nästa steg i strejken blir verklighet. Nämligen att tidningarna inte får under några omständigheter ta in något externt material så som TT-meddelande. Det innebär också att inga journalister får jobba utöver sitt ordinarie schema.

Slutsatts: Jobba för allas rätt, men låt inte det drabba demokratin och nyhetsflödet!

Inga kommentarer: