måndag, juni 09, 2008

V fortsätter med bestraffningspolitik

Efter Vänsterpartiets kongress i helgen kan jag konstatera att de även i fortsättningen är ett bidragsparti och inte ett jobbparti. Under kongressen kom de med ett förslag att arbetgivaravgiften för visstidsanställningar ska höjas med 5%. Detta är ett hårt slag för de arbetsgivare med många visstidsanställningar men framförallt är det ett hårt slag för de som har en sådan anställning som i värsta fall kan försvinna eftersom arbetgivaren inte har råd med den antällningen efter höjningen. I många fall är detta ungdomar som har fått sitt första jobb som går på denna typ av anställningar.

Min inställning till detta är att det är bättre med en visstidsanställning än inget jobb alls!

Inga kommentarer: