torsdag, juni 18, 2009

Budget

I tisdags hade vi fullmäktige i Alvesta och bland annat kommunens budget och plan för de närmaste 3 åren stod på dagordningen. Majoritetens budget innehåller ett antal punkter som man kan ha olika synpunkter på beroende på ideologi och visioner om samhället. Mot detta stod det som vanligt 2 budgetar från övriga partier med skiftande kvalitét och innehåll.

Det som jag vill komma till i detta inlägg och som gör mig frustrerad är att efter en lång debatt yrkades det återremiss på hela majoritetens budget av Moderaterna på grund av att de ansåg att vår budget inte till fullo är balanserad/finansierad. Den punkt de syftade på var att vi vill föra över verksamhet i våra/nya? bolag, vilket inte är på någotvis är spikat eller färdigt. De tyckte att detta måste var spikat innan man kan räkna in summorna i budgeten. Enligt mig är detta en finare motivering för att jävlas bara för att man inte får som man vill!

Till saken hör att oppositionen i sin budget räknat med besparingar som redan är med i vår budget vilket betyder att besparingen räknas två gånger! Frågan är vilken budget som inte är finansierad!

Nu blir det istället nytt arbetsutskott, nytt kommunstyrelse och nytt fullmäktige innan sommaren. Vilket kommer att kosta för kommunens invånare.

Till sist vill jag önska alla en riktigt skön midsommar! Ta väl han om er!

Inga kommentarer: