måndag, augusti 10, 2009

Debatt om ätstörning

Följande debattartikel är publicerad i smp.

Ätstörningar tar inte semester
Enligt en färsk undersökning som Centerpartiets ungdomsförbund gjort är möjligheten att komma i kontakt med en ätstörningsklinik runt om i landet kraftigt försämrade under sommarmånaderna. Detta samtidigt som oron och ångesten är som värst då kroppsidealet kommer i fokus lagom till badsäsongen. Flera studier visar att antalet unga som insjuknar i ätstörningar stiger mer och mer för varje år. Av de ungdomar som drabbas är 1 av 10 en kille. Det vill säga är det till största del unga kvinnor och tjejer som drabbas.

CUF: s telefonundersökning visar att det är skrämmande få landsting som snabbt kan leverera en kontakt till en ätstörningsklinik under sommaren. Alltsedan i slutet på 80- talet när både skolkuratorer och skolpsykologer började skäras ned på har ohälsan bland unga förvärrats. Tillsammans med en skyhög ungdomsarbetslöshet och växande bostadsköer har ungas situation försvårats. Kraven på hur du ska se ut, vilket jobb du ska ha och vilka människor du ska umgås med blir högre och högre. Socialstyrelsens rapport från 2007 visar att självmordsförsöken bland alla grupper sjunker, förutom bland unga 15- 19 år. Bland tjejer är ökningen allvarlig. På bara fyra år har självmordsförsöken ökat bland tjejer i åldern 15- 19 år med närmare 200 självmordsförsök eller 27 %. Därför vill jag att det i skollagen införs krav på att skolkuratorer och skolpsykologer ska finnas tillgänglig på varje grund- och gymnasieskola.

Höj prioriteten på ungdomars undervikt
På många av landstingens hemsidor är budskapet klart, Vi gör allt för att stoppa fetman. Övervikt anses vara vår stora folksjukdom, men det som drabbar unga tjejer, nämligen undervikt, är inte alls lika prioriterat. Med det system vi har i Sverige där sjukvården i mycket stor utsträckning är offentligt finansierad är det självklart att också ungas behov ska mötas.

Av 21 landsting är det endast ett som direkt hänvisar till en ätstörningsenhet eller klinik som har öppet hela sommaren och där man kan få prata med någon direkt. 9 stycken landsting har ätstörningsenheter som helt stänger för semester under sommarmånaderna, Av dessa kan endast 2 hänvisa till jourteam eller telefontid. 10 stycken landsting stänger ner delvis och/eller till mycket stor del. 9 av de 21 landstingen har ätstörningsenheter som har telefontid endast 5 timmar eller mindre varje vecka. Under sommarmånaderna är det alltså 95 % av Sveriges landsting som allvarligt försämrar möjligheten för ungdomar att få hjälp med sina ätstörningsproblem. Många av landstingen hänvisar till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), ditt många ungdomar tyvärr väljer att inte söka hjälp. Dessutom krävs ofta en remiss från annan läkare. Självklart fyller BUP en viktig funktion i helheten men just vad gäller ätstörning kanske inte BUP är den bästa inrättningen i alla lägen.

Förebyggande folkhälsa
Mentaliteten hos många Landsting är att, är det akut så finns det naturligtvis hjälp i form av akutsjukvård! Men var finns den förebyggande vården och resurserna? När man uppbådat tillräckligt med mod för att ringa är det viktigt att någon svarar, istället för att mötas av en telefonsvarare som meddelar att de är tillbaka i mitten på augusti. Hjälp nu! Ätstörningar tar inte semester! Mitt under badsäsongen när varje tidning skriker om hur du kan gå ner några kilo och hetsen på att se snygg ut är som störst, då väljer landstingen att vända unga ryggen. Det är inget annat än en skandal.

Det jag vill är att ätstörningar/undervikt hos ungdomar ska tas på allvar och ses som den allvarliga sjukdom det är hos många ungdomar idag. Att endast hänvisa till en telefontid hos BUP 1 timme/dag eller mindre är inte okej.

Jag vill att Landstinget Kronoberg som på flera punkter kommit långt i sitt folkhälsoarbete och förebyggande hälsovård ska ställa sig till skaran av landsting som står upp för ungas hälsa med en ätstörningsklinik året runt 24 timmar om dygnet. Kravet är enkelt: - Inför dygnetruntgaranti på landets ätstörningskliniker.

Thomas Haraldsson
Ledamot, Barn och ungdomsutskottet, Landstinget Kronoberg
Centerpartiet